Drink- en putwater

Drinkwater

Drinkwater is verschillend van leidingwater. Zo voldoet onthard leidingwater voor bv. warmwater- of stoomproductie niet langer aan de norm voor drinkwater. Water die voor consumptie bedoeld is dient aan heel wat parameters te voldoen, beschreven in bijlage I van het Besluit kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.

Wenst u na te gaan of het drinkwater in uw bedrijf geen gezondheidsrisico’s inhoudt? Wateris kan voor u een staalname uitvoeren en door een BELAC-geaccrediteerd laboratorium laten analyseren. De resultaten worden door Wateris geïnterpreteerd en in duidelijke taal, gepaard met mogelijke maatregelen, beschreven.

Putwater

Ook wanneer u gebruik maakt van grondwater moet dit aan bepaalde normen voldoen. Wateris kan voor u een putwateraudit uitvoeren en door een BELAC-geaccrediteerd laboratorium laten analyseren. De resultaten worden door Wateris geïnterpreteerd en in duidelijke taal, gepaard met mogelijke maatregelen, beschreven.

Voor putwatergebruikers die het water gebruiken voor commerciële of openbare activiteiten en die dus drinkwater leveren aan ‘derden’ gelden strengere regels op vlak van de kwaliteitsopvolging (cfr. bijlage II Besluit kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie).
Voor hen geldt als basis jaarlijks 1 auditcontrole en 5 bewakingen.