Koeltoren

Koeltorens worden vaak gekenmerkt door kalkafzetting, biofouling en Legionella. Enkele mm afzetting heeft een enorme impact op de warmteoverdracht en de energiefactuur.

Eigenschappen van biofilm in koelwatercircuits:
  • Heeft een 4 x meer isolerend vermogen dan kalk
  • Geeft een verminderde warmteoverdracht
  • Verhoogt de drukval over de warmtewisselaar
  • Reduceert het debiet & verkleint de leidingdiameter
  • Vormt belangrijkste bron voor legionellaproliferatie

Afzetting

Warmtegeleiding (W/m°C)

CaCO3 2,3-2,9 
CaSO4 2,3
CaPO4 2,6
MgPO4 2
Fe-oxide 2,9
Silica 0,9
Biofilm 0,6
PS-schuim 0,4
Koeltoren

Wateris besteedt extra tijd in het opvolgen van uw koeltorens. Ons doel is het werken naar propere koeltorens, vrij van afzetting en biofouling. Elke vorm van afzetting heeft zijn oorzaak en is vaak afhankelijk van de watervoorbehandeling en omgevingsfactoren.
De focus ligt bij de opvolging van de microbiologie. Onze ervaring heeft geleerd dat hier te weinig aandacht naar toe gaat en vaak de basis vormt van een slechte warmteoverdracht, waardoor de energiekosten sterk toenemen.
We voorzien een uitgebreide chemische analyse waarin alle belangrijke parameters van alle waterstromen worden geanalyseerd.
Alle metingen worden in grafieken weergegeven. Zowel productiestoringen als wijzigingen van omgevingsfactoren worden hiermee vastgesteld.
Deze extra tijdinvestering betaalt zich dubbel terug in een propere koeltoren en energiebesparingen.

Wateris biedt u een biocidevrije techniek aan om Legionella en het gebruik van biociden in de koeltoren te reduceren. Deze techniek levert u dus een dubbele besparing op:

  • Reduceren van de kost van biociden
  • Reduceren van de onderhoudskosten
  • Verbeterd rendement

Een praktijkvoorbeeld heeft ons geleerd dat de operationele kost met 80 % kan gereduceerd worden. De koeltorens vergen minder onderhoud en de energieoverdracht is nu maximaal.
Contacteer Wateris om ook uw koeltoren(s) te optimaliseren.

Analyse & Advies

Analyse van de chemische en microbiologische processen in het leiding- en proceswater bieden informatie over uw productieproces en hoe deze te optimaliseren. Microbiologische analyses gebeuren a.d.h.v. de levende biomassa of c-ATP bepalingen en zijn afgestemd op uw specifiek productieproces.
Wateris analyseert uw water ter plaatse met de grootste nauwkeurigheid, hygiëne en beste reagentia en geeft hierbij onmiddellijk een volledig advies. Dit laat ons toe meteen de oorzaak van afwijkende resultaten te achterhalen. Op deze manier kan bijgestuurd worden waar nodig.
Dankzij deze werkwijze weet u waar uw investering heen gaat. Dezelfde dag ziet en hoort u wat waargenomen wordt en welke acties kunnen uitgevoerd worden.

“Wij willen u helpen!”

Waterbehandeling

Waterbehandeling is essentieel voor vele bedrijven en vraagt specifieke aandacht. Afzettingen, corrosie en microbiologische verontreinigingen verlagen het rendement en de levensduur van uw installaties aanzienlijk. Na het aankopen en plaatsen van dure waterbehandelingsinstallaties is opvolging van de correcte instelling en werking vereist om uw waterkwaliteit te waarborgen.

Dit vergt periodieke controles met de nodige kennis. Hiermee worden storingen opgevangen, problemen reeds in het beginstadium aangepakt en kostelijke shut downs vermeden.

Deze opvolging voert Wateris graag voor u uit, gepaard met een uitgebreide en duidelijke rapportage zodat ook u de staat en werking van uw waterbehandelingsproces begrijpt. Ook voor het ontwerpen en aanleveren van uitbreidingen of gehele installaties kan u bij Wateris terecht.

“Kent u de huidige staat van uw waterbehandelings­installatie?”

Waterbeheer

Alvorens water te beheren moet men het beheersen, met voldoende kennis. Door het toepassen van een evenwichtig waterbeheer kan veel op water-, energie- en chemicaliënverbruik bespaard worden en wordt een analysebezoek terug verdiend.
Waterbeheer vraagt een continue opvolging, meer dan het uitvoeren van periodieke analyses. Dankzij een duidelijke en visuele rapportage wordt beoogd u meer bij het waterbeheer te betrekken.
Een goed waterbeheer draait rond problemen voorkomen: “Beter voorkomen dan genezen”.

”Hoeveel kost elke productiestop u?”