Wat doen we?

Waarom kiezen voor Wateris?

Wateris is een onafhankelijk adviesbureau rond de chemische en microbiologische processen in water. Wateris treedt zowel curatief als preventief op gaande van waterstaalname tot het uitschrijven van volledige adviezen na metingen en analyse.

Enkele van onze activiteiten:

  • Optimalisatie van uw koelwatercircuit, stoomketel, RO-installatie en gehele proces van watermeter tot lozing
  • Chemisch en microbiologisch wateronderzoek
  • Ontwerpen of aanpassen van de waterbehandelingsinstallatie
  • Waterleidingnetwerk en knelpunten in kaart brengen (AutoCAD)
  • Desinfectieadvies (incl. biocidevrije technieken)
  • Risicoanalyses en beheersplannen voor Legionellapreventie
  • Opleiding Legionellapreventie

Wateris heeft ontdekt dat bedrijven niet steeds opzoek zijn naar chemische oplossingen maar naar deskundig advies op maat voor hun problematiek. Vanuit het gegeven “bekijk je bedrijf eens vanuit een andere hoek” komt veel informatie boven die eigen bedrijfsmensen als normaal hebben leren beschouwen.

Werkwijze

Ieder productieproces heeft zijn eigen unieke opbouw en samenstelling, gaande van het soort water dat gebruikt wordt tot de behandeling en gewenste kwaliteit. Dit bijzonder complexe systeem vraagt een nauwkeurige aanpak vanuit een brede kennis rond alles wat water is. Hierin wordt u bijgestaan door Wateris om uw waterhuishouding optimaal te beheren en zo kosten te reduceren.
Wateris streeft naar de meest klantgerichte en milieuvriendelijke aanpak op maat van uw productieproces. Hierbij wordt op een transparante manier bepaald welke installaties het investeren waard zijn, aangevuld met advies over de plaatsing en het onderhoud ervan, wat onderdeel uitmaakt van een volledige leidingstudie.
Vanaf de eerste dag kiest Wateris voor integriteit, ondersteunend en opbouwend. Vandaag wordt deze visie erkend door het bedrijfsleven. Op deze manier kan ook intern een intensieve opleiding rond waterbeheer voorzien worden om de autonomie van uw bedrijf te verhogen.

Heeft u problemen met afzettingen, corrosie, bacteriologie, algengroei, warmteverliezen, rendementsverlies, lage debieten, hoog waterverbruik, geurhinder, …?
Zoekt u iemand met onze missie, visie en waarden? Aarzel dan niet contact op te nemen.

Wateris werkt nauw samen met een BELAC-geaccrediteerd laboratorium.

Proceswater

Na een verkennend gesprek wordt alle nodige kennis rond het waterproces binnen uw bedrijf verzameld. Zo wordt op uw maat bepaald welke analyses uitgevoerd worden en op welke plaatsen deze nodig zijn.
Bij ieder bezoek worden stalen genomen die ter plaatse geanalyseerd worden met ons mobiele laboratorium. De resultaten worden onmiddellijk verwerkt en geïnterpreteerd zodat dezelfde dag het nodige advies kan geformuleerd worden, gepaard met de nodige acties.
Deze werkwijze wordt telkens herhaald zodat opvolging en evaluatie van de uitgevoerde maatregelen mogelijk is en stap voor stap vooruitgang geboekt wordt.

Wij bieden graag meer informatie over onze wateraudit.

Beheersplan Legionellapreventie

Alvorens een beheersplan wordt uitgeschreven wordt ter plaatse een risicoanalyse uitgevoerd van de koudwaterbehandeling, warmwaterproductie en waterverdeling. Vervolgens worden op strategisch gekozen plaatsen temperatuurmetingen uitgevoerd.
De waarnemingen en gegevens worden meegenomen in het opmaken van het beheersplan. Hierin worden alle risico’s beschreven, aangeduid met beeldmateriaal en de nodige maatregelen opgesomd. Ook de metingen worden gebruiksvriendelijk en overzichtelijk weergegeven.
Na het finaliseren van dit belangrijke document licht Wateris de inhoud graag persoonlijk toe.

Staalname

Ook na het nemen van stalen kan u rekenen op interpretatie van de laboanalyses en de nodige maatregelen. Dit kan kort per e-mail of uitgewerkt in een kort rapport. Deze resultaten worden voor u telkens bewaard zodat steeds een overzicht ter beschikking staat. Zo gaat uw investering niet zomaar verloren. U vindt hier meer info over ons beheersplan.