Zuurstofmeting

Zuurstofmeting ontgasser

Vanaf het waterleidingnet wordt water aangevoerd door een ontharder waarna het water naar de ontgasser wordt gevoerd. Hier wordt het water in de ontgasser "gesproeid" en door stoom te injecteren wordt zuurstof op een natuurlijke wijze uit het water gedreven.
De temperatuur voor het voedingswater voor stoomketels is optimaal > 100 °C. Bij deze hoge temperatuur kan het water nog enkele ppb zuurstof bevatten. Bij een temperatuur < 100 °C loopt de zuurstofconcentratie snel te hoog op.
In de ontgasser worden daarom chemicaliën gedoseerd om de zuurstofconcentratie verder te doen dalen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen bevat het voedingswater naar de stoomketel in de praktijk nog steeds enkele ppb tot zelfs ppm zuurstof.
Zuurstof veroorzaakt putcorrosie op de vlampijpen en verderop in het condensaatnet met lekken tot gevolg.

Wateris beschikt over een zuurstofmeter om de restzuurstof in het voedingswater te meten. Deze kennis geeft u informatie om te bepalen:

  • Werkt mijn ontgasser goed?
  • Hoe groot is het risico op corrosie in de stoomketel en condensaatnet?
  • Welke preventieve maatregelen dienen gepland te worden?

Naast zuurstofmeting voorziet Wateris in de mogelijkheid het gehele stoomketelproces te analyseren en optimaliseren. Droge stoom maximaliseert uw productieproces zonder meerkost. Stel ons uw vraag, zodat we kunnen helpen.