Stoomketel

Het beheer van stoomketels is meer dan alleen het doseren van chemicaliën en het uitvoeren van enkele wateranalysen.
We merken dat uit stoomketels een hoger rendement kan gehaald worden door alle stappen van de watervoorbehandeling nauwkeurig te analyseren. Elke gebeurtenis in de watervoorbehandeling, hetzij fysisch, chemisch of microbiologisch, is onmiddellijk terug te traceren tot in de stoomketel en beïnvloed het stoomproces.
Elke stoomketel is ontworpen om stoom te produceren van optimale kwaliteit. De praktijk heeft ons geleerd dat dit niet steeds zo is. Operationele, technische of chemische opvolging is onmisbaar voor een goede stoomkwaliteit (lees droge stoom). Wateris besteedt extra tijd in het volledige controle van het stoomketel analyseproces. Droge stoom maximaliseert uw productieproces zonder meerkost.
Wateris kan ook een zuurstofmeting uitvoeren op de ontgasser om tijdig stappen te ondernemen om putcorrosie te voorkomen.
Het goed beheer van een stoomketel betekent een hogere energie-efficiëntie, het optimaliseren van de spui en het optimaliseren van het condensaat.
Wateris leeft zich in, in uw productieproces. Zo wordt ons advies op maat gericht waarvoor de ketel aanwezig is.


Problematiek stoomketel

 • Te hoge geleidbaarheid stoomketel:
  • Natte stoom
  • Corrosie stoom-condensaat net door zure stoom
  • Kapotte condenspotten
  • Oplopende geleidbaarheid in de ontgasser
 • Water – energie rekening is te hoog
 • Spui werkt niet: automatische spui gaat niet open
 • Spui opent zeer frequent.

Wateris voert graag voor u een stoomketelaudit uit. Een bevestiging dat uw stoomketel goed beheerd wordt levert ook een meerwaarde op.

Analyse & Advies

Analyse van de chemische en microbiologische processen in het leiding- en proceswater bieden informatie over uw productieproces en hoe deze te optimaliseren.
Wateris analyseert uw water ter plaatse met de grootste nauwkeurigheid, hygiëne en beste reagentia en geeft hierbij onmiddellijk een volledig advies. Dit laat ons toe meteen de oorzaak van afwijkende resultaten te achterhalen. Op deze manier kan bijgestuurd worden waar nodig.
Dankzij deze werkwijze weet u waar uw investering heen gaat. Dezelfde dag ziet en hoort u wat waargenomen wordt en welke acties kunnen uitgevoerd worden.

“Wij willen u helpen!”

Waterbehandeling

Waterbehandeling is essentieel voor vele bedrijven en vraagt specifieke aandacht. Afzettingen, corrosie en microbiologische verontreinigingen verlagen het rendement en de levensduur van uw installaties aanzienlijk. Na het aankopen en plaatsen van dure waterbehandelingsinstallaties is opvolging van de correcte instelling en werking vereist om uw waterkwaliteit te waarborgen.
Dit vergt periodieke controles met de nodige kennis. Hiermee worden storingen opgevangen, problemen reeds in het beginstadium aangepakt en kostelijke shut downs vermeden.
Deze opvolging voert Wateris graag voor u uit, gepaard met een uitgebreide en duidelijke rapportage zodat ook u de staat en werking van uw waterbehandelingsproces begrijpt. Ook voor het ontwerpen en aanleveren van uitbreidingen of gehele installaties kan u bij Wateris terecht.

“Kent u de huidige staat van uw water­behandelings­installatie?”

Waterbeheer

Alvorens water te beheren moet men het beheersen, met voldoende kennis. Door het toepassen van een evenwichtig waterbeheer kan veel op water-, energie- en chemicaliënverbruik bespaard worden en wordt een analysebezoek terug verdiend.
Waterbeheer vraagt een continue opvolging, meer dan het uitvoeren van periodieke analyses. Dankzij een duidelijke en visuele rapportage wordt beoogd u meer bij het waterbeheer te betrekken.
Een goed waterbeheer draait rond problemen voorkomen: “Beter voorkomen dan genezen”.

”Hoeveel kost elke productie­stop u?”