MOL®LIK

Al meer dan 15 jaar staat de MOL®-technologie voor betrouwbaarheid en kostenefficiëntie. De kleinere toepassingen zijn voor landbouw, KMO’s, kantoorgebouwen, magazijnen of huishoudelijke toepassingen beschikbaar. Voor raffinaderijen, krachtcentrales en industriële bedrijven met koeltorens, stoomketels, RO-installaties e.d. doen de grotere modellen dienst.

De kleinere toepassingen zijn voor landbouw, KMO’s, kantoorgebouwen, magazijnen of huishoudelijke toepassingen beschikbaar. Voor raffinaderijen, krachtcentrales en industriële bedrijven met koeltorens, stoomketels, RO-installaties e.d. doen de grotere modellen dienst.

Wanneer water gebruikt wordt voor koeling, filtratie of stoomproductie maakt het chemische veranderingen door die het gehele proces beïnvloeden. Zo wordt het natuurlijk evenwicht verstoord en kan de ontwikkeling van bacteriën en afzettingen optreden. De MOL®-katalysatoren versnellen het herstellen van dit natuurlijk evenwicht zodat:

  • Minder chemicaliën gedoseerd worden
  • Minder onderhoudswerken aan installaties nodig zijn
  • Hogere productiviteit gehaald wordt.

Dankzij de MOL®-katalysatoren verbeteren bovendien de prestaties van membranen aanzienlijk omwille van gereduceerde afzettingen, langere reinigingsintervallen en lagere verschildrukken. Water passeert membranen eenvoudigweg gemakkelijker na de behandeling met een MOL®-katalysator, waardoor hogere debieten mogelijk zijn.

Deze nieuwe, geavanceerde technologie van MOL® Katalysatortechnik GmbH combineert een hoge energie-efficiëntie met een milieuvriendelijke aanpak. Deze metallische MOL®LIK-katalysator heeft zich al meermaals bewezen in het reduceren van kalk- en andere afzettingen en het tegengaan van biofilmvorming.

MOL®LIK-katalysator

Wateris verkiest de dosering van chemicaliën te minimaliseren door prestatiebevorderende en milieuvriendelijke toepassingen te hanteren. Binnen deze filosofie is Wateris, samen met MOL® Katalysatortechnik GmbH (MOLKAT), in een project gestapt om hun nieuwe biocidevrije MOL®LIK-katalysator in te zetten.

Intussen werd de MOL®LIK-katalysator al bij bedrijven uit verschillende sectoren (metaal – en automobielindustrie, overheidsbedrijven, etc.) geïnstalleerd met heel wat positieve reacties tot gevolg.

Wateranalyse en -advies

Ieder productieproces heeft zijn eigen unieke opbouw en samenstelling, gaande van het soort water dat gebruikt wordt tot de behandeling en gewenste kwaliteit. Dit bijzonder complexe systeem vraagt een nauwkeurige aanpak vanuit een brede kennis rond alles wat water is. Hierin wordt u bijgestaan door Wateris om uw waterhuishouding optimaal te beheren en zo kosten te reduceren. Wateris streeft naar de meest klantgerichte en milieuvriendelijke aanpak op individuele basis te realiseren. Hierbij wordt samen met u bepaald welke installaties het investeren waard zijn, aangevuld met advies over de plaatsing en het onderhoud ervan. Dit maakt vaak onderdeel uit van een volledige leidingstudie die Wateris aanbiedt. Op deze manier wordt ook intern een intensieve opleiding rond waterbeheer voorzien om de autonomie van uw bedrijf te verhogen. De prestatiebevorderende MOL®LIK-katalysator kan hierin een onmisbare rol spelen.

Mogelijke applicaties voor de MOL®LIK-katalysator zijn:

  • Reverse Osmose
  • Koelcircuits (open, halfopen en doorstroomkoeling)
  • Proceswater
  • Zwembaden
  • Opslagtanks en sprinklersystemen
  • Legionellabestrijding

Case study Biofilm:

In een aantal gebouwen werden verhoogde waarden vastgesteld voor de levende biomassa (maat voor de biofilm in de leidingen). 5 Maanden na installatie van de MOL®LIK-katalysator werd de biofilm met 75 – 90 % gereduceerd.