Legionella - diensten

Al onze diensten zijn van toepassing op hoogrisico-inrichtingen, matigrisico-inrichtingen, koeltorens, klimaatregelingssystemen en in het kader ‘Welzijn op het Werk’. Wateris helpt u doorgaans tot het verlenen van advies en laat u vrij in uw keuze tot de uitvoering. Wenst u liever een totale aanpak, dan kan Wateris hier ook voor zorgen. Vragen staat vrij!

Legionella Beheersplan

Het opmaken van een effectief legionellabeheersplan vraagt veel expertise en is één van de kernactiviteiten van Wateris. Hierbij wordt naast de verplichte onderwerpen bijzonder veel aandacht gegeven aan de gebruiksvriendelijkheid ervan. Een beheersplan is tenslotte een werkdocument en vereist opvolging na voltooiing!
Naast een volledige en concrete beschrijving kan u rekenen op een zeer visuele invulling van het beheersplan om u in één oogopslag de informatie te bieden die u zoekt, gaande van schema’s en afbeeldingen tot tabellen en grafieken. Hierbij ligt de focus op de nodige maatregelen die concreet worden opgelijst. Het advies is opgebouwd rond de voorschriften uit de ‘Beste Beschikbare Technieken’ (BBT), aangevuld met eigen ervaring vanuit alle hoeken in de sector.
Wateris wil u helpen met dit document gemakkelijk te kunnen werken, Legionella te beheersen en tijd te besparen.

Risicoanalyse of leidingstudie

Heeft u al een beheersplan en toch problemen met Legionella? Bent u niet wettelijk verplicht een beheersplan te hebben? Wateris biedt de mogelijkheid aan een risicoanalyse uit te voeren op uw maat. De waarnemingen vertalen zich in concreet advies, beperkt tot uw stooklokaal of uitgebreid tot uw gehele waterbehandeling en -verdeling. Zo weet u het risico binnen uw bedrijf in te schatten en hoe dit aan te pakken.

Liever voorkomen dan genezen? Wateris zit graag mee aan uw tekentafel om risico’s reeds op de bouwplannen aan te wijzen en de nodige aanpassingen voor te stellen. Hiermee worden dure remediëringsmaatregelen en continue spoelingen of chemiedoseringen vermeden.

“Een legionella beheersplan van Wateris is een nuttig en gebruiksvriendelijk document.”

Staalname en analyse

U kan Wateris contacteren om ook uw sanitair water op Legionella te analyseren, al dan niet in het kader van het opmaken van een beheersplan.
Gedurende de staalname wordt bovendien op afzettingen, corrosie, afwijkende temperaturen, enz. gelet. Deze waarnemingen worden u samen met de laboresultaten en interpretatie ervan toegestuurd, alsook opgeslagen om opvolging van opeenvolgende analyses mogelijk te maken.
Dit kan gepaard gaan met een kort rapport waarin de nodige maatregelen beschreven worden.
Op deze manier levert Wateris meer dan enkel resultaten zonder context. Wij willen u helpen Legionella te beheersen.

Wateris werkt samen met een BELAC-geaccrediteerd erkend labo. Hier worden de legionella-analyses met hoge precisiegraad uitgevoerd.
Mochten hieruit positieve resultaten uit voortkomen biedt Wateris antibacteriële filters als tijdelijke oplossing of continue preventieve maatregel aan.

Een controle op drinkwaterkwaliteit kan tevens uitgevoerd worden.

Desinfectie

Wateris wil u helpen Legionella te beheersen. Dit houdt in dat de problemen aan de bron aangepakt worden. De oorzaak dient achterhaald en verwijderd te worden. Daarom denken we bij Wateris twee keer na alvorens tot desinfectie over te gaan: “Bezint eer ge begint!” Het uitvoeren van een effectieve desinfectie is bijzonder complex: Dode leidingen, een laag waterverbruik, koudwaterleidingen die opwarmen, defecte terugslagkleppen, enz. vormen moeilijke hindernissen. Dikwijls worden de oorzaken van legionellaproblemen hierdoor niet voldoende bereikt en verspreiden de kiemen zich snel opnieuw.
De standaardbeheersmaatregel is temperatuurbeheersing. Een thermische desinfectie (spoeling met water > 60 °C) gaat daarom steeds een chemische behandeling vooraf.
Zowel bij een thermische als chemische desinfectie kan Wateris u bijstaan dit doordacht en correct uit te voeren en u hiermee tijd, water, energie en chemicaliën besparen.

Beter voorkomen dan genezen: Legionellapreventie begint bij het opmaken van een Legionella beheersplan!

Tekenplannen

Weet u hoe alle waterleidingen binnen uw bedrijf lopen en waar de aansluitingen zich bevinden? Zijn er al veel vernieuwingen doorgevoerd sinds de opmaak van de AS BUILT-plannen? Wateris genoot in 2017 een basisopleiding AutoCAD om uw gehele waterleidingnetwerk in kaart te brengen. Met oog voor detail kan het gehele systeem eenvoudig weergegeven worden, inclusief alle nodige symbolen en duidelijke legende.

Liever voorkomen dan genezen? Wateris zit graag mee aan uw tekentafel om risico’s reeds op de bouwplannen aan te wijzen en de nodige aanpassingen voor te stellen. Hiermee worden dure remediëringsmaatregelen en continue spoelingen of chemiedoseringen vermeden.

Renovatieplannen? Wateris kan voor u de stookruimte en waterverdeling uittekenen om conform BBT het risico op Legionella te minimaliseren. Deze investering verdient zich vlot terug t.o.v. remediëringsmaatregelen achteraf. Dit kan in samenspraak met uw studiebureau en loodgieter. Kennis bundelen zorgt voor kwalitatieve resultaten.

Temperatuuraudit

Een belangrijk onderdeel van de opvolging van het beheersplan is een temperatuuraudit. Meten is weten! Mits het aanschaffen van een thermometer en het aanleren van enkele basishandelingen kan u dit zelf uitvoeren. Naast een kwalitatieve en geijkte thermometer kan Wateris u de nodige kennis aanreiken om dit zelf uit te voeren.
Doet u de opvolging van uw beheersplan liever niet zelf? Wateris kan u van dienst zijn. Metingen worden uitgezet in grafieken en voor u geïnterpreteerd, gevolgd door concrete maatregelen.

“Analyse door een erkend en BELAC-geaccrediteerd laboratorium.”

Opleiding

Enkel het opmaken van een beheersplan is helaas niet voldoende. Legionellapreventie vraagt het voortdurend uitvoeren van preventieve en controlemaatregelen (bv. temperatuuraudit). Daarom dienen technische medewerkers ingelicht te worden over de inhoudelijke bepalingen in het beheersplan en hoe deze in te vullen. Wateris helpt u graag met het aanbieden van een concrete en duidelijke opleiding.
Ook andere werknemers, directie of cliënteel die van sanitaire voorzieningen gebruik maken kunnen door Wateris geïnformeerd worden met meer algemene informatie rond Legionellapreventie.

“Er is geen toekomst zonder opleiding”
– Rosa Parks