Temperatuurmeting

Legionella gedijt in zuurstofrijk water tussen 25 °C en 55 °C. De standaardbeheersmaatregel is dan ook temperatuurbeheersing, waarvoor metingen nodig zijn. Een temperatuuraudit kan zo snel bepaalde risicozones aan het licht brengen.

  • Treedt ergens een lokale opwarming van het koudwater op?
  • Bereikt het warmwater overal een voldoende hoge temperatuur?
  • Welke leidingen ondervinden te weinig doorstroming?
  • Waar liggen de leidingen te dicht bij elkaar?
  • Wat is de invloed van de aanwezig isolatie?

Om een volledig beeld te vormen van het temperatuurverloop in de leidingen beschikt Wateris over een hoogtechnologische thermometer die alle meetgegevens opslaat zodat ze uitgezet kunnen worden in grafieken. Dit brengt cruciale informatie aan om risicozones binnen uw gebouw te lokaliseren en bouwt een volledig temperatuurprofiel van uw instelling op.

Gekoppeld aan een temperatuuraudit voorziet Wateris de interpretatie van de resultaten en concreet advies om deze risicozones aan te pakken.
Samen met een risicoanalyse van uw stookruimte, waterbehandeling en waterverdeling vormt dergelijke temperatuuraudit de kern van het legionellabeheersplan. Daarom kan een temperatuuraudit ook een belangrijke aanvulling van uw bestaand beheersplan betekenen.
Contacteer Wateris vrijblijvend voor een open gesprek.