IJswater

Gesloten koelcircuits worden vaak gekenmerkt door een gebrekkige opvolging. Bij een eerste controle stellen we soms vast dat het ijswater bruin gekleurd is met veel zwevende bestanddelen: de microflora heeft zich weeldering ontwikkeld en corrosie doet zich voor. Biofouling veroorzaakt een lager debiet, waardoor de temperaturen oplopen en het rendement verlaagt.
Eénmaal er waterlekken worden vastgesteld, wordt ingegrepen. In een niet-gecontroleerde situatie leidt dit tot een shut down.
Dit alles kan voorkomen worden mits kennis van het watercircuit om met helder water een hoger koelrendement te behalen.

Met een audit van het koelcircuit worden alle chemische en microbiologische waarden geanalyseerd. Ons advies is gericht op een totaaloplossing: mechanisch – operationeel – chemisch.
Waar mogelijk kan een biocidevrije techniek ingevoerd worden om de biofouling uit het koelcircuit te verwijderen.

Wateris voert voor u graag een volledige ijswateraudit uit. Dit uitgebreid onderzoek vertaalt zich onmiddellijk in een beter rendement en energiebesparing.

Analyse & Advies

Analyse van de chemische en microbiologische processen in het leiding- en proceswater bieden informatie over uw productieproces en hoe deze te optimaliseren. Microbiologische analyses gebeuren a.d.h.v. de levende biomassa of c-ATP bepalingen en zijn afgestemd op uw specifiek productieproces.
Wateris analyseert uw water ter plaatse met de grootste nauwkeurigheid, hygiëne en beste reagentia en geeft hierbij onmiddellijk een volledig advies. Dit laat ons toe meteen de oorzaak van afwijkende resultaten te achterhalen. Op deze manier kan bijgestuurd worden waar nodig.
Dankzij deze werkwijze weet u waar uw investering heen gaat. Dezelfde dag ziet en hoort u wat waargenomen wordt en welke acties kunnen uitgevoerd worden.

“Wij willen u helpen!”