Debietmeting

Wateris beschikt over een ultrasoon debietmeter, waarmee het actueel debiet en waterverbruik geregistreerd wordt. Uit meerdere metingen kan ook de verhouding tussen de verschillende waterstromen aan het licht komen.
De datapunten worden door Wateris uitgezet in een overzichtelijke grafiek waaruit in één oogopslag de piekdebieten, totaal waterverbruik en gemiddelden worden weergegeven.

Waarom uw debiet meten?

  • Voorkom het investeren in een te grote installatie. Naast een hogere aankoopprijs koopt u er problemen bij. “Meten is weten”, zodat u vanuit kennis kan investeren: Stemmen uw verwachtingen overeen met de realiteit? Op welk piekdebiet dienen uw installaties gedimensioneerd te worden?
  • Zijn uw installaties en leidingen niet overgedimensioneerd?
  • Vaak liggen actuele debieten lager dan de vooropgestelde debieten of werd een installatie ‘voor de zekerheid’ een maatje groter gekozen. De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn: Laminaire stromen en zones met stilstaand water geven bacteriologie de kans te floreren. Een dikke biofilm wordt gevormd, corrosie treedt op, leidingen slibben dicht, membranen verstoppen, lekken ontstaan, … De algemene werking van uw waterhuishouding gaat er op achteruit en kosten stapelen zich aan ijltempo op.
  • Aanvulling put- of regenwater met stadswater. Regen- en grondwaterputten staan steeds vaker een lange tijd leeg. In die periodes wordt voor de toepassingen die hierop aangesloten zijn stadswater gebruikt. Welk aandeel van uw waterverbruik gaat hier naartoe? Hierop kan doordacht ingespeeld worden.
  • Sluipende waterverbruikers kunnen geïdentificeerd worden. Hoge waterfacturen kunnen het gevolg zijn van onzichtbare lekkage. Perfect bruikbaar water stroom recht het riool in.
  • Grootverbruikers identificeren. Installaties met een groot waterverbruik op het einde van de waterverdeling kunnen voldoende doorstroming forceren in minder gebruikte gedeeltes.

 

Meten is weten en vanuit kennis investeren werkt het meest kostenbesparend.

Wateris zorgt voor de plaatsing, ophaling op een later tijdstip en verwerking van de gegevens bij u ter plaatse. Mits toegang tot de juiste plaatsen verspilt u geen tijd of energie.