Missie, visie en waarden

NAAM

  

MISSIE

Water is schaars en van levensbelang. Het efficiënt/duurzaam omspringen met water is dan ook meer dan ooit een veelbesproken onderwerp waarvan steeds meer gebruikers zich bijzonder bewust zijn.
Door het toepassen van onze brede kennis rond water willen we vanuit een volledige dienstverlening bijsturing bieden om water optimaal te beheren. Zo wordt het verbruik van water, energie, chemicaliën, tijd, … verminderd.
Het is onze missie u te helpen de productiviteit en veiligheid te optimaliseren.

“Vanuit kennis investeren.”

VISIE

Wateris is een onafhankelijk adviesbureau: neutraal omdat Wateris samenwerkt met iedereen die er een overeenkomstige missie en visie op nahouden en onafhankelijk omdat wij verkiezen vanuit het voordeel van de gebruiker te adviseren i.p.v. gericht op verkoop van producten. Op deze manier is Wateris vrij een correct advies te verlenen en via zelf gekozen samenwerkingen de correcte technieken aan te bieden.
Bedrijven zijn niet steeds opzoek zijn naar chemische oplossingen maar naar deskundig advies op maat voor hun problematiek. Vanuit het gegeven “bekijk je bedrijf eens vanuit een andere hoek” komt veel informatie boven die eigen bedrijfsmensen als normaal hebben leren beschouwen.

Goed beheer vraagt een even goede communicatie en blijvende ondersteuning. Wateris geeft onomwonden aan wat er is, wat te doen en schept met klare taal duidelijkheid. Doormiddel van een frequente opvolging worden evoluties geanalyseerd zodat proceswijzigingen snel kunnen aangepakt worden.

Ecologisch beheer gaat bij Wateris hand in hand met kostenverlaging. Door het proces met de juiste kennis te beheren kan het gebruik van chemicaliën verlaagd worden waarbij zowel de gebruiker als het milieu baat bij heeft. Daarom legt Wateris zich toe op het gebruik van milieuvriendelijke technieken.

“De natuur is neutraal. – Adlai Stevenson”

WAARDEN

Vanaf de eerste dag heeft Wateris vanuit zijn passie gekozen voor integriteit, ondersteunend en opbouwend. Vandaag wordt deze visie erkend door het bedrijfsleven.
Alle waarden zijn bij Wateris nauw met elkaar verbonden.